Atsakomybės ribojimas ir privatumas

Prašome susipažinti su svetainės vieninervai.lt "Atsakomybės ribojimo" ir "Privatumo" sąlygomis.

 • vieninervai.lt nėra atsakinga už pranešimų, skelbiamų svetainėje vieninervai.lt, pagrįstumą ir netikrina pranešimuose pateikiamos informacijos.
 • Visą atsakomybę už svetainėje vieninervai.lt publikuojamame pranešime pateiktą informaciją ir/ar nuomonę prisiima svetainės lankytojas, kuris įvedė pranešimą.
 • Visą atsakomybę už svetainėje vieninervai.lt publikuojamame komentare pateiktą informaciją ir/ar nuomonę prisiima svetainės lankytojas, kuris įvedė komentarą.
 • vieninervai.lt įsipareigoja suteikti galimybę pranešimo autoriui pašalinti pranešimą iš svetainės vieninervai.lt.
 • vieninervai.lt neįsipareigoja informuoti fizinių ir juridinių asmenų, kad apie juos svetainėje vieninervai.lt yra publikuojami pranešimai.
 • vieninervai.lt neatsako už išlaidas ar nuostolius, susijusiais su svetainėje vieninervai.lt skelbiamos informacijos naudojimu.
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys vieninervai.lt svetainei turi teisę pateikti prašymą pašalinti pranešimą, pateikti medžiagą, įrodančią, kad pranešime skelbiama informacija yra neteisinga, tačiau, vieninervai.lt neįsipareigoja nei pašalinti pranešimo, nei paaiškinti motyvų, kodėl toks pranešimas nebuvo pašalintas.
 • vieninervai.lt įsipareigoja pašalinti pranešimą ar kitą svetainėje vieninervai.lt skelbiamą informaciją tik vykdydama teismo sprendimą ir tik iš svetainės vieninervai.lt.
 • vieninervai.lt neatsako už Interneto paieškos svetainėse skelbiamos vieninervai.lt svetainės informacijos iškraipymus ar pakeitimus.
 • vieninervai.lt pasilieka teisę ištrinti pranešimą, jei pranešime aprašomas įvykis atsitiko ankščiau nei prieš vienus metus, pranešime aprašomas juridinis asmuo nebeegzistuoja ir kitais atvejais, dėl kurių daugumai lankytojų pranešimas gali būti nebeaktualus.
 • vieninervai.lt pasilieka teisę be jokio savo sprendimo paaiškinimo ištrinti bet kurį komentarą.
 • vieninervai.lt pasilieka teisę redaguoti lankytojo įvestą pranešimą ar komentarą, kad jis atitiktų taisyklingos lietuvių kalbos normas, bet ne daugiau, kad pasikeistų pranešimo ar komentaro esmė. Už redaguotą pranešimą ar komentarą, jei joje pateiktos informacijos esmė nepasikeitė, atsako lankytojas, kuris įvedė neredaguotą pranešimo ar komentaro tekstą.
 • vieninervai.lt įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims elektroninio pašto adreso, kurį lankytojas įveda pildydamas pranešimo įvedimo formą, išskyrus atvejus, kai perduoti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • vieninervai.lt įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims informacijos, kuri padėtų identifikuoti svetainės vieninervai.lt lankytojo tapatybę, išskyrus atvejus, kai perduoti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kai ši informacija reikalinga statistiniais tikslais.