Informacijos įvedimo taisyklės

Prašome susipažinti su svetainės vieninervai.lt informacijos - pranešimų, komentarų, forumo žinučių - įvedimo taisyklėmis.

  1. Pranešimas privalo būti unikalus. Naudodami svetainės paieškos funkciją prieš įvesdami pranešimą patikrinkite, galbūt toks pranešimas jau yra įvestas.
  2. Pranešimo pavadinimas ir tekstas privalo būti parašytas naudojant lietuviškas raides, t.y. vietoj lietuviškų raidžių negalima naudoti atitinkamų lotyniškų raidžių.
  3. Pranešimo tekstas negali būti išdėstytas "perdėtai" emocingai. Svarbiausia išdėstyti faktus apie atsitikusį įvyki, turimą informaciją, pateikti rekomendacijas kitiems skaitytojams ir panašiai.
  4. Pranešimas privalo būti aktualus daugumai svetainės lankytojų, t.y. pranešimas negali būti šeimyninio pobūdžio, aktualus tik siauram žmonių ratui - bendradarbių, draugų, klasiokų, grupiokų ir t.t.
  5. Įvedant informaciją draudžiama grasinti, šmeižti, žeminti ir įžeidinėti.
  6. Įvedant informaciją draudžiama naudoti necenzūrinius žodžius ir vulgarias frazes.
  7. Draudžiama įvesti informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė ir lyčių neapykanta, propaguojamas smurtas, pornografija ar kita Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžianti veika.
  8. Informaciją įvedantis žmogus atsako, kad skelbiama informacija nepažeistų kitų asmenų autorinių teisių ar teisių į prekių ženklų apsaugą.
  9. Įvesti reklaminio pobūdžio informaciją - nuorodas internete, adresus, prekių pavadinimus, juridinių asmenų pavadinimus ir jų teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes ir kitus duomenis - galima tik tokiu atveju, jei ji naudojama pranešimui aprašyti, susijusi su komentuojamo pranešimo turiniu arba forumo diskusijos tema.
  10. Draudžiama įvesti SPAM informaciją.